ต่างคน ต่างที่มา.....

posted on 15 Jun 2008 23:47 by snoopy77k

 

 

 

เพราะต่างคนต่างที่มา

และต่างคนต่างเรียนรู้ ต่างเติบโต

เราถูกหล่อหลอมมา "ในแบบของตัวเอง"

ยิ่งอยู่กับตัวเองนานเท่าไร

เราก็จะยิ่งซึมซับความเป็นตัวเองไว้มากเท่านั้น

และเมื่อถึงวันที่ต้องปรับเปลี่ยน

เราจะยิ่งทำได้ยากมากขึ้น

แม้ความรักก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้

......................................

 

เพราะคนสองคนต่างยืนอยู่บนวิถีของตัวเอง

ที่หล่อหลอมเป็นหนึ่งเดียวมานาน

ยิ่งนานวันเราจะยิ่งละเอียดอ่อนกับความรัก

ตามความชัดเจนของชีวิต

และปัญหาของความรัก

จะไม่ใช่แค่เพราะไม่เข้าใจหรือไปกันไม่ได้

แต่เป็นต่างคนต่างไม่ยอมปรับ

เราจึงต้องการให้อีกฝ่ายเป็นคนเปลี่ยน

 

"ถ้ายังวางอีกครึ่งของตัวเองลงไม่ได้

อย่าคิดที่จะรักใคร

และต่อให้อีกฝ่ายคือคนที่ใช่

เราก็ไม่มีทางเดินไปด้วยกันได้เลย"

...........................

 

 

edit @ 15 Jun 2008 23:55:30 by นู๋น้ำ

Comment

Comment:

Tweet